Øvrige tilskud

Din ansøgning skal omfatte oplysninger om, og beskrivelse af:

  • Hvem der søger (fulde navn, adresse, telefonnummer, E-mail og kontonummer)
  • Hvad der søges til
  • Formålet med ansøgningen
  • Hvem der deltager, og hvilke klubber deltagerne kommer fra
  • Hvilket resultat der forventes af projektet
  • Om der søges andre steder
  • Om der er opnået tilskud fra andre – og hvor meget
  • Ansøgt beløb
  • Dokumentation for afholdte udgifter bedes vedlagt, alternativt anføres om dokumentation kan leveres efter afholdte udgifter
  • Kørsel i egen bil afregnes efter statens laveste takst (i 2016: 1,99 kr./km).