Kontingentbetaling og rykkerprocedurer

Kontingentbetaling og rykkerprocedurer

Alle foreninger skal årligt betale kontingent til Københavns Skytte Forbund

Der er følgende procedure i tilfælde af manglende rettidig indbetaling:

  1. Ved manglende betaling udsendes en Reminder
  2. Efter yderlige 14 dage udsendes en Rykker 1
  3. Efter yderligere 14 dage udsendes en Rykker 2 og der pålægges et rykkergebyr på 150 kr.
  4. I tilfælde af fortsat manglende betaling mere end 14 dage efter rykker 2 betragtes foreningen som udmeldt. Genindmeldelse kan herefter gennemføres efter de normale regler for optagelse af nye foreninger og betaling af indmeldelsesgebyr samt betaling af skyldig kontingent og rykkergebyr.